Connect with us

Exclusiv

Gaini, iepuri, capre si cum a ajuns un fiu de sef de post politist judiciarist la DNA ST Ploiesti, “sifonul” procurorului “Portocala”

Publicat

pe

Preluare (Incisiv National)
Mărturisim, încă de la început, că – la Năvodari și, în general, în principalele localități de pe Malul Mării Negre, în domeniul afacerilor imobiliare – salașuieste și se mișcă inteligent o monstruoasă caracatiţă gigant a abuzurilor, falsurilor, înșelăciunilor și corupției. Nu facem comparația cu această moluscă pentru că “așa dă bine” în presă, animalul fiind exagerat invocat in şabloanele ziaristice din toate textele cu subiecte asemenatoare. Opțiunea noastră are o motivație foarte simplă. Nu are cum să nu te frapeze asemanarea cu ce se petrece la Năvodari, când vezi că animalul în cauză, deşi este o moluscă cu 8 braţe dotate cu sute de ventuze ce pot să simtă, dar să şi guste pradă, are şi un cioc asemănător cu cel al unui papagal, venin ca al unui şarpe şi limbă dotată cu o serie de dinţi. Mai mult, chiar dacă un exemplar ajunge să cântărească câteva zeci de kilograme, el va reuşi să se strecoare printr-o deschizătură de mărimea unei portocale.
La Piovra din Năvodari a făcut, ca toate suratele ei, multiple victime, care dintre ele necunoscătoare ale adevăratei situații din Năvodari, care credule/ naive și de a căror bunătate și dorința de a întreprinde ceva util, durabil și cinstit în oraș, au profitat imediat “rechinii imobiliari” locali (prietenii caracatiţei), fiind taxați ca proști și prejudiciați că atare de mahării MATEI NICOLAE, CHELARU FLORIN, DAMIAN ADRIAN și acoliții lor.
Ca în toate cacialmalele imobiliare care se respectă, avem și noi executori judecătorești (ADRIAN STOICA CONSTANTIN, BOGDAN IONICA), notari publici (LUCIA PARIS) operatori de Carte Funciară (ANDREEA STANCU, LUMINITA PUSCHIAZA) și judecători (ANGELICA NEACSU, DEHENEA CONSTANTIN) implicați în soluționarea interesată a multiplelor dosare civile care s-au născut dintr-o asociere decisă în 2015 și continuată până astăzi, cauza tergiversarilor fiind numeroasele conflicte generate de atitudinea de rea credință în raporturile juridice civile adoptată de partenerii / colaboratorii / asociații victimei inocente DINU ELENA.
Pe alocuri, faptele acestora îmbracă, fără dubii, un neaoș caracter penal.
Ne-am străduit anevoios să decriptăm cazul doamnei DINU ELENA din Năvodari, care a debutat în 2015 printr-o declarație de intenție, respectiv prin ceea ce părea un gentlemen’s agreement.
a. Din start ne-am lămurit total și definitiv cum stă treaba cu gentlemen’s agreement în Năvodari, în asocierile dintre d-na DINU ELENA, pe de o parte și: soții DAMIAN ADRIAN și ELENA, VASILICĂ OCTAV, DUMITRESCU MIHAIL, ROȘU MIHAI – BOGDAN, CINCU HIGEIA, pe de altă parte: la Caracoium (Karaköy) nu a ajuns nici noțiunea, nici practica de gentlemen’s agreement.
Acolo funcționează principii mai sofisticate și pragmatice în afacerile parteneriale, de genul: „Cum te prind, cum te ard.”
Lupi de mare, năvodărenii!!
b) Deoarece nu dorim să scriem și să publicăm un articol anost, arid, înghesuit în tiparele clasice ale unor astfel de materiale – care îmbracă, fără vrerea autorului, un caracter pur constatativ, tehnicist, tăind orice punte de empatie a cititorului cu persoana înșelată, nedreptățită și aflată în suferință – vom face o a două remarcă de debut.
Încrezătoare în existența unui mediu de afaceri sănătos, sperând în sinceritatea, buna credință și buna voință a unor concitadini, precum și în transparența și legalitatea organelor administrației publice locale (sic!), d-na. DINU ELENA din Năvodari, femeie, acum, la aproape 59 de ani, a decis în anul 2015 să înceapă o colaborare în afaceri cu DAMIAN ADRIAN, având ca obiect generic achiziționarea de terenuri de către dansa și construirea de către asociat/asociați, pe acestea, a unor imobile rezidențiale (case/vile), pe care, apoi, să le înstrăineze împreună, împărțind profitul (ca scop legal al oricărei întreprinderi efectuată în domeniul imobiliar).
Am analizat din punct de vedere juridic și am evaluat și coroborat din perspectiva factualitații și cronologiei lor, operațiunile derulate pe baza a aproximativ 100 de înscrisuri relevante, cu forță probatorie recunoscută de lege (sub semnătură privată, notariale, oficiale, emanate de la autorități, executori judecătorești etc.), toate emise / încheiate / eliberate în periada de la 02.03.2016 la 22.08.2019 (deci, o perioadă consistentă, de 3 ani și 5 luni).
c) O a treia concluzie generală, până la abordarea fondului problemei, este că – nici nu se putea altfel! – și în această speță am observat că, la negocieri, oamenii promit, fac compromisuri, plusează etc. și, într-un final, încheie o înțelegere pe care, de regulă, nu o respectă. Fiecare are în minte propria imagine asupra detaliilor. Fiecare are propria imagine a discuției, care de cele mai multe ori NU coincide cu cea a partenerului contractual. Într-un fel este normal, pentru că partenerii contractuali sunt, în realitate, persoane cu scopuri contrare care converg doar într-un singur punct, și anume că s-au ales unul pe altul să deruleze o operațiune și în felul acesta au reciproc pretenții de câștig/ profit.
d) Ceea ce iese cu pregnanță în evidență în cazul de față, este caracterul hrăpăreț al asociaților d-nei. DINU ELENA, abuzarea de buna-credință a acesteia. Cuvintele de ordine ale tuturor celor care, mai mult sau mai puțin au prejudiciat-o sever pe d-na. DINU ELENA, au fost tragerea pe sfoară, inducerea în eroare, amăgirea, minciuna, păcăleala, falsificarea.
Pe cale de consecință, va asigurăm că aserțiunile noastre se întemeiază pe documente strict conforme cu originalele lor.
S-au încheiat:
– 4 Contracte de asociere în participațiune între d-na. DINU ELENA și: a) VIACONSAVIS SRL a lui VASILICĂ OCTAV (02.03.2016); b) VIACONSAVIS SRL și CINCU HIGEIA (13.10.2016); c) VIACONSAVIS SRL și ROȘU MIHAI BOGDAN (25.08.2016); d) DAMIAN ADRIAN (08.02.2017).
– Prin Contractul de donație autentificat sub nr. 543/11.05.2016 la BNP Paris Lucia, DINU ELENA i-a donat lui VIACONSAVIS SRL și DUMITRESCU MIHAIL o suprafață indiviză de 100 mp din terenul proprietatea sa de 1081 mp din oraș.
– Culmea ingineriei juridice, pe data de 23.03.2017, DAMIAN ADRIAN a împrumutat-o pe DINU ELENA cu suma de 35.000 euro pentru ca amândoi să achiziționeze cota indiviză de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului situat în Orașul Năvodari, Mamaia-Sat, sola 25, parcelă A116/1/1 și A166/1/2, Lot 50. Actul a primit fraudulos Incheierea nr. 9 de data certa la BNP Stoica Andrei, DINU ELENA habar neavand de aceasta.

Deci, creditoarea, trebuie să-i restituie integral 35.000 euro, și nu 17.500 cât era partea ei!!
– Prin Contractul de creditare societate nr. 6/03.10.2017 încheiat sub semnătură privată, d-na. DINU ELENA persistă în culanță și altruism și împrumută pe SC AQUA FORCE SRL a lui DAMIAN ADRIAN, cu suma de 90.000 lei, fără dobânda. Viramentul s-a făcut prin Ordin de Plata nr. 1/03.10.2017din Banca TRANSILVANIA în UNICREDIT BANK.
– D-na. DINU ELENA pare posedată și, pe 20.12.2018, îi mai împrumută pe soții DAMIAN ADRIAN și ELENA cu încă 33. 000 euro conform Contractului de Împrumut autentificat sub nr. 1609/20.12.2018 de BNP Paris Lucia.

Relațiile interumane între beligeranți se degradeaza, afacerile intra in impas total, desi păreau a se fi reconciliat prin CONVENȚIA DE DARE ÎN PLATA autentificată cu nr. 1610/20.12.2018 de BNP Paris Lucia. Actul are 3 file, este stufos, plin de cifre și situații juridice supuse concilierii, astfel că nu are niciun sens să îl prezentăm, ori să cităm din el.
Aparent era că, prin darea în plata, părțile și-au stins reciproc debitele.
Aiurea!

În 2019, DAMIAN ADRIAN pornește din nou ostilitățile cerând executarea silită a d-nei. DINU ELENA (ds. nr. 752/2019, la Biroul Executorului Judecătoresc Bogdan Ionică), Judecătoria Constanța incuviintand executarea silită prin Încheierea nr. 8263/31.05.2019, ds. nr. 1488/2012/2019. S-a întâmplat ceea ce noi am anticipat mai sus în legătură cu faptul că, pe dată de 23.03.2017, DAMIAN ADRIAN a împrumutat-o pe DINU ELENA cu suma de 35.000 euro pentru că amândoi să achiziționeze cota indiviză de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului situat în Orașul Năvodari, Mamaia-Sat, sola 25, parcelă A116/1/1 și A166/1/2, Lot 50. Actul a primit fraudulos Încheierea nr. 9 de dată certă la BNP Stoica Andrei, DINU ELENA habar neavând de această. Judecătoria Constanța (ds. nr. 14885/212/2019, prin Încheierea nr. 826334/31.05.2019 încuviințează executarea silită împotriva debitoarei DINU ELENA.

Deci, creditoarea DINU trebuie să-i restituie integral 35.000 euro, și nu 17.500 cât era partea ei!! Acum, smenarul o execută silit și pentru partea cu care el, de drept și conform participatiunii, trebuia normal să contribuie.
La rândul sau, DINU ELENA începe executarea silită împotriva lui DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA, la BEJ Adrian-Stoica Constantin din Constanța, pentru suma de 33.000 euro, în baza titluluii executoriu reprezentat de Contractul de Împrumut autentificat sub nr. 1609/20.12.2018 de BNP Paris Lucia.Cererea i-a fost admisă de Judecătoria Constanța, ds. nr. 13012/2012/2019, prin Incheiereade executare silită nr. 7306/10.05.2019. În acest temei, prin Încheierea din 20.05.2019, BEJ Adrian-Stoica Constantin calculează în sarcina debitorilor DAMIAN cheltuieli de executare aferente în cuantum de 19.006,57 lei.
În perioada 05.06.2019 – 22.08.2019, între cele două părți și BEJ-urile angajate, se duce o lupta surdă, cronofagă, de satisfacere a creanțelor pretins a i se cuveni fiecăreia, de ajustare a debitelor pretins a fi datorate de fiecare (ds. de executare silită: nr. 37/2019, 41/2019, 42/2019, 43/2019, 45/2019, 223/2019, 752/2019 etc).

Din punctul nostru de vedere, fundamentat pe realitate și acte (înscrisuri), încercând să fim obiectivi pe principiul Audiatur et altera pars (pe care n-am putut să-l punem în practică, dar am reușit să-l suplinim prin analizarea inclusiv a materialelor celorlalte părți, altele decât DINU ELENA), tragem următoarele concluzii succinte:
– La începuturile asocierilor în participațiune, DINU ELENA și-a pus „la bătaie” propriul teren în valoare de 40.000 euro pe care s-au construit 3 case, contribuția acesteia fiind completată cu 35.000 euro bani personali pentru achiziția materialelor de construcție și 18.000 euro manoperă plătită muncitorilor;
– În perioada edificării celor 3 case, DINU ELENA a achitat, cu titlu de avans, 10.000 euro (din prețul total de 80.000 euro) pentru un teren pe care l-a achitat integral în perioada lunii mai 2015;
– În asociere/înțelegere cu DAMIAN ADRIAN, și pe acest teren a construit un Duplex compus din 2 imobile P + 1 și o casă alăturată acestui duplex;
– Din sumele rezultate din vânzarea celor trei case, a cumpărat un teren în Năvodari, pe care a construit două Duplexuri compuse din 4 imobile; prețul încasat pe acestea a fost de 110.000 euro, din care partea să de profit de 12.000 euro a înmânat-o lui DAMIAN ADRIAN „pentru rulaj”;
– A mai cumpărat, împreună cu DAMIAN ADRIAN, un alt teren situat în Mamaia-Sat, str. M 9, al cărui preț a fost de 71.000 euro preț achitat integral de către DINU ELENA, din contul sau personal bancar, înțelegerea fermă (nematerializata într-un înscris!), fiind că DAMIAN ADRIAN să-i plătească partea să de contribuție ½=35.500 euro. Ad probationem, d-na. DINU nu dispune de niciun act!
Această suma nu i-a fost restituită nici până la dată publicării acestui articol!
– Pe acest teren, în baza unuia dintre cele 4 Contract de asociere menționate la început, s-au construit 7 (șapte) vile P+1, contribuția d-nei. DINU fiind de cca. 200.000 euro, care i-a fost înmânată eșalonat, în tranșe inegale, lui DAMIAN ADRIAN pe măsură ce acesta avea nevoie de fonduri pentru edificarea și finalizarea imobilelor. Extrasele de cont succesive stau că dovadă a scoaterii banilor, etapizat, din contul bancar, de către d-na. DINU.
– Dupa finalizarea tranzactiilor privind cele 7 imobile, d-na. DINU ELENA a achizitionat, impreuna cu DAMIAN ADRIAN un teren situat in Mamaia Sat, str. Sora nr. 25 si,desi nu avea lichiditati, a devenit coproprietara prin compensarea cu DAMIAN ADRIAN a debitului pe care acesta il avea fata de DINU ELENA, deoarece si aceasta ii achitase o parte din pretul unui teren achizitionat de DAMIAN ADRIAN in Bucuresti
Cert este ca inainte de a intrerupe relatia cu DAMIAN ADRIAN, care a avut loc subsecvent incheierii CONVENȚIEI DE DARE ÎN PLATA autentificată cu nr. 1610/20.12.2018 de BNP Paris Lucia, am mai incheiat un Contract de asociere in participatiune cu SC VIACONSAVIS , Str. Teilor, nr.2,Bl.C2, administrator VASILICA OCTAV si DUMITRESCU MIHAIL, participarea sa constand in un teren in suprafata de 1100 mp, situat pe DN 7 Navodari (evaluat la 34.200 euro), pe care s-a construit un bloc de locuinte in regim de P+3+M, din care lui DIMA ELENA ii reveneau in proprietate:
– Etajul I compus din sase apartamente de cate doua camere ficare si o garsoniera la nivelul M.
Asociatul i-a impus sa dea gratuit doua apartamente si o garsoniera primarului CHELARU FLORIN (prin interpusi), iar in locul acestora partenerul sau de afaceri s-a angajat sa-i ofere doua apartamente intr-un bloc pe care acesta il construia in acel moment si nu era dat in folosinta.
NICIODATA ACESTE APARTAMENTE NU AU INTRAT IN POSESIA, CU ATAT MAI PUTIN PROPRIETATEA D-NEI. DIMA ELENA, CARE, EVIDENT, A FOST PREJUDICIATA SI CU CONTRAVALOAREA ACESTORA. Continuarea si concluziile in numarul viitor, cu precizarea ca cei de la DNA Structura Centrala au intrat pe firul acestor falsuri, in forta. (Gabriela Muntean)

Exclusiv

DENUNȚ penal împotriva numiților: ILIE-DAN BARNA, KLAUS-WERNER IOHANNIS, THEODOR PALEOLOGU, VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ SI MIRCEA DIACONU

Publicat

pe

De

Prahova nu a dus niciodată lipsă de scandaluri cu miză financiară enormă. Pentru că întotdeauna din Prahova au fost oameni puternici implicați în deciziile luate de vârf și este aproape inutil să-i mai amintim pe cei care au fost la vedere.

Există actori care învârt banii cu lopata, care și-au subordonat o latură a activității economice, din județ și nu numai, care au știut să ungă toate rotițele ca nimeni să nu-i deranjeze. Evident, nu pot face asta fără acceptul șefilor politici, aflați într-o frăție directă sau bine unsă prin interpuși. Când vremurile o cer, interesele se pot întâlni sau pot fi bine sincronizate la un corn sau un pahar cu lapte.
Un asemenea domeniu îl reprezintă tot ce înseamnă colectarea, transportul, depozitarea/valorificarea gunoaielor în județ dar si eliminarea deşeurilor de foraj.
Continuam seria dezvaluirilor prezentand un articol al colegilor de la Incisiv National:
„Catastrofa ecologica din Prahova (III)/Romania, infringement pentru taieri ilegale si catastrofe ecologice”
Ce a transmis Costel Alexe la Bruxelles și ce i-a spus comisarul pentru mediu
In pofida solutiilor asumate de Guvern pentru inchiderea procedurilor de infringement declanşate de Comisia Europeană impotriva României in domeniul tăierilor ilegale de lemn şi pentru nefinalizarea Programului national de control al poluarii, au fost analizate vineri, la Bruxelles, de catre ministrul Mediului, Costel Alexe, si comisarul european pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevičius, catastrofele de mediu in Judetul Prahova continua, sub ochii si cu acordul si sprijinul celor doi directori Florin Diaconu si Gabriela Munteanu
Comisia Europeana ii reproseaza Romaniei nerespectarea obligaliilor nationale, asumate prin directiva privind evaluarea strategică de mediu:
„ In cazul Romaniei, autoritatile nationale nu au fost în masură sa verifice efectiv operatorii si sa aplice sanctiuni corespunzatoare. Inconsecventele din legislatia natională nu permit interventia ferma a autoritatilor romane.”
Prin urmare, Comisia a decis miercuri sa trimita Romaniei o scrisoare de punere în
intarziere, acordandu-i un termen de o luna, pentru a lua masurile necesare în vederea remedierii deficientelor identificate de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita autoritatilor romane un aviz motivat.
Comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevičius, a subliniat ca apreciaza deschiderea pe care actuala conducere a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor o manifesta catre societatea civila şi ca isi doreste sa viziteze cat mai curand România.
Pe fondul catastrofelor ecologice din judetul Prahova, problemele de poluare & deseuri se extind si se amplifica
Cei doi demnitari au abordat si aspecte privind conservarea biodiversitatii, extinderea retelei Natura 2000 în Romania, dezvoltarea sistemului de monitorizare a calitatii aerului, managementul deseurilor si programele de finantare din domeniul mediului,
Si astazi continuam seria noastra de dezvaluiri despre ilegalitatile savarsite de coducerea Agentiei de Protectie a Mediului Prahova si legaturile suspecte ale directorului Florin Diaconu, cu reprezentantii firmelor care continua sa incalce legea, in coautorat cu directorul Garzii de Mediu Prahova, Gabriela Munteanu.
Revenind la prietenii si protectorii acestor indivizi, va indicam sa observati spectrul de ilegalitati prin care, in actele directorale ale domnului Florin Diaconu si Gabriela Munteanu, acestia confera protectie acestor personaje si firmelor implicate in respectivele inexistente servicii de mediu si, de asemenea, impiedica accesul firmelor serioase sa ofere serviciile ecologice atat de necesare judetului Prahova.
In continuare, vom prezenta lista detaliata, care contine notificarile agentilor economici si ale firmelor din Prahova, somate de directorul Diaconu Florin si grupul sau organizat, in scopul suspendarii autorizatiilor de mediu ale acestora si crearii de locuri exclusive de afaceri “ecologice” pentru firmele preferate, care asigura avantaje, sponsorizeaza “in privat” si contribuie, pe deplin, la catastrofele ecologice.
Este vorba de notificarile prealabile suspendarii autorizatiilor de mediu (normale & integrate) pentru firmele enumerate ofera sanse altor firme coordonate de directorii APM si GM Prahova si acolitilor lor:
Notificarea 1/11.01.2017, prealabila suspendarii AUM 442/15.08.2005, revizuita in 29.02.2016 S.C. Rafinaria Steaua Romana S.A.
Notificarea 2/13.03.2017, prealabila suspendarii AUM 197/11.06.2010 S.C. YUNCHENG PLATE-MAKING RO SRL
Notificarea 124/11.08.2017, prealabila suspendarii AUM 159/02.05/2012 SC SYSTEMS OF ECOLOGYCAL SOLUTIONS SRL (Decizie suspendare nr. 137/16.10.2017 si Decizie incetare suspendare nr. 140/20.102017 – “ suspendarea suspendarii”, ticluita de Florin Diaconu)
Notificarea 78/21.07.2017, prealabila suspendarii AIM 7/27.02.2015, OMV Petrom SA Petrobrazi
Notificarea 77/21.07.2017, prealabila suspendarii AIM 10/10.08.2015, SC PETROTEL LUKOIL SA
Notificarea 131/04.09.2017, prealabila suspendarii AIM 6/22.12.2014 SC DEMACO SRL
Notificarea 132/08.08.2017, prealabila suspendarii AUM 502/01.11.2013 SC OMV PETROM SA-Zona de Productie VII
Notificarea 149/21.11.2017, prealabila suspendarii AIM 9/08.07.2015 SC ROMPETROL RAFINARE SA-PUNCT DE LUCRU RAFINARIA VEGA
Notificarea 136/16.10.2017, prealabila suspendarii AUM235/27.08.2014, revizuita in data de 28.07.2017 (Decizie suspendare nr.2/18.01.2018) SC FERECYCLING ALUFEL METAL SRL
Notificarea 141/26.10.2018, prealabila suspendarii AIM 27/22.12.2017 SC RECOLOGICA WASTE SOLUTIONS SRL
Notificarea 45/17.01.2019, prealabila suspendarii AIM 29/11.05.2018 SC UNILEVER ROMANIA SA Ploiesti
Notificari ECO BURN-decizie suspendare + decizie incetare suspendare AIM etc | Notificarea 148/16.12.2019, prealabila suspendarii AIM 213/11.01.2019
Notificarea 84/10.07.2019, prealabila suspendarii AIM 77/17.02., revizuita in data de 11.02. SC PRAGOSA Romania
Notificarea 104/07.08.2019, prealabila suspendarii AUM 104/10.03.2011, revizuita in data de 02.02.2018 SC CONPET SA
Notificarea 109/20.08.2019, prealabila suspendarii AIM 9/08.07.2015 SC ROMPETROL RAFINARE SA, Punct de lucru Rafinaria VEGA
Notificarea 122/25.10.2019, prealabila suspendarii AUM 78/22.06.2015, revizuita in data de 16.01.2018 SC JETFLY HUB SRL
Notificarea 132/13.11.2019, prealabila suspendarii AUM 605/04.12.2009, revizuita in data de 08.07.2011SC TECHNOPHAR EQUIPMENT AND SERVICE SRL
Notificarea 133/13.11.2019, prealabila suspendarii AUM 446/05.10.2011, revizuita in data de 29.06.2018 SC OTODIX SRL
Notificarea 148/16.12.2109, prealabila suspendarii AIM 213/11/01.2011 SC ECO BURN SRL
Vom continua seria dezvalurilor noastre, in zilele urmatoare, nu inanite de a mai face cateva precizari, pentru cititorii nostri si pentru institutiile statului:
Indivizi care, in participare cu Florin Diaconu, Gabriela Munteanu si altii, au contribuit si contribuie, pe deplin la procedura de infringement cu care Romania se confrunta, fiind expusa masiv, in fata Uniunii Europene, care poate sa dispuna inceperea aplicarii de amenzi tarii noastre etc.
Asadar, este lesne de inteles, legaturile si interesele grupurilor organizate care inca actioneaza in Prahova: Gratiela Leocadia Gavrilescu, Toma Pintoiu, Mihail Faca, Alexandru Alexandru si Cristian Alexandru (Pikanore SRL), Moise Adrian NARCIS, Popa Gheorghe (aghiotantul fostului ministru al mediului, Gratiela Leocadia Gavrilescu), Ion Tudose, Col. Marin Constantin, Col Popescu Stefan FANE OASE (securist care ii batea pe cetateni, in beciuri si in birourile din str. Vasile Lupu, in anchetele penale, inainte de anul 1989), Col. Nicu Zecheru (IPJ Prahova), Robert Ianau (project manager Rompetrol, responsabil bataluri), Corina Rugina (responsabil Rompetrol HSEQ), Felicia Andrei (director Rompetrol HSEQ), Laurentiu Coltanel (fost director Ecomaster, fost director VEGA Rompetrol, in prezent sef-responsabil al zonei de decontaminari Rompetrol S.A.), Felix Crudu Tesloveanu (director Rompetrol Rafinare S.A, marcant membru al aceleiasi formatiuni politice din care fac parte sotii Merla Ani si Radu, apropiati ai clanului Mazare Radu) etc.
Observatii: Sotul Corinei Rugina este consilier atat la Ecomaster, cat si la OilDepoil, iar Radu Merla este actionar al OilDepoil si Ecomaster, alaturi de liderul organizatiei clandestine in speta, directorul Danut FLORESCU.
In continuare, prezentam cititorilor nostri ce presupune procedura de infringement, declansata impotriva tarii noastre, ca urmare a actiunii grupurilor indicate chiar de minsitrul de resort, Costel Alexe, care inainte de vizita de vineri de la Bruxelles si intalnirea oficiala cu comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevičius, a precizat ca fostul minsitru Gratiela Leocadia Gavrilescu si predecesorii acesteia nu au facut nimic in sensul alinierii la normele si legislatia europeana de mediu, aspect care a permis expunerea masiva a tarii noastre, in fata forurilor responsabile europene:
Sanctiuni, inclusiv financiare, pentru un stat care nu respecta legislatia UE.
Procedura are mai multi pasi, iar primul s-a consumat prin notificarea transmisa statului roman, potrivit careia are la dispozitie o luna, pentru a lua masuri pe care sa le adopte si sa le transmita CE. De obicei, termenul este de doua luni.
in cazul in care statul vizat nu face nimic, CE se adresează Curtii Europene de Justitie (CJUE), unde se decide daca a fost sau nu incalcata legislatia comunitara
Procedura de infringement mai cuprinde si posibile sanctiuni, in cadrul verdictului Curtii Europene de Justitie. Daca statul respectiv continua sa ignore aplicarea legilor UE, urmeaza o noua chemare a statului in cauza, în fata CJUE. De data aceasta insa, sanctiunea cuprinde amenzi financiare, care au un sistem de calcul, inclusiv o sumă de bani pentru fiecare zi de intarziere, in aplicarea legislatiei.
Pentru astazi, ne rezervam dreptul sa lasam lucrurile in faza expusa, urmand sa revenim, cu un nou episod, dupa ce autoritatile isi vor fi inceput analizele.

IMG_20200217_0006


Pana atunci, insa, va propunem cateva intrebari (pentru dumneavoastra si institutiile statului roman):
1. Incepand cu luna ianuarie, 2020, Ecomaster mai are, valabila, Autorizatia Integrala de Mediu AIM, pentru VEGA Rompetrol (batalul 18)?
2. Incepand cu luna ianuarie, 2020, Ecomaster mai are, valabila, Autorizatia Integrala de Mediu AIM, pentru rampa ecologica-groapa de deseuri de la Aricestii Rahtivani (Deseuri periculoae & nepericuloase)?
3. Incepand cu luna ianuarie, 2020, OilDepoil mai are, valabila, Autorizatia Integrala de Mediu AIM, pentru SC CONPET SA?
4. Ce implicatii are directorul APM Prahova, Florin Diaconu (care a copilarit si prin Craiova-Dolj, in familia unui ofiter roman si care l-ar fi preluat dintr-un asezamant) in DOSARUL 10914/P/2014, in acoperirea firmei GLOBAL INDUSTRII WATER SRL, care trateaza, ilegal, deseuri periculoase, prin Prahova? Vom reveni.

Citeste in continuare

Exclusiv

„PNL a lăsat toți securiștii speciali cu pensii speciale și a votat o lege care nu se poate aplica iar cei care au pensii speciale și uriașe rămân cu ele pe spinarea fraierilor”

Publicat

pe

De

„Sunt atât de multe lucruri și mizerii care se întâmplă aceste zile, încât mi s-a părut frivol să scriu despre ”ambasadoarea” lui Brâncuși. Mă întreb ce ieșea în presă sau prin postările deontologilor dacă era numită de Guvernul ”proastei” Dăncilă. Tăvălelile de indignare și glumițele despre comparația prostiei celor două nu ar fi contenit zile întregi. Acum, gângavii miniștri ai GuWerner-ului (cu rare excepții, toți sunt peltici, penali, inculți sau analfabeți… nu sunt capabili să lege două propoziții coerente) nu primesc nicio critică de la niciun ”deotolog”.

Evident, fata asta nu are absolut nicio vină. Așa este ea, nu îi putem imputa nimic. Este o sub-mediocritate, la fel ca majoritatea ”mainstrimer” – ilor de peste tot de prin lume. Și Chirilă și ea au rolul lor în viața ”cetății”. Dar de la asta, până la a o face ”ambasadoarea” oficlală a unui asemenea simbol național, de la cel mai înalt nivel guvernamental și să justifici că are ”urmăritori” pe rețele de socializare, e cale lungă.
Recunosc sincer că nici eu și mulți ca mine nu am fi avut curajul să acceptăm așa o misiune, deși câte una-alta despre cultură am mai citit (măcar pentru că suntem mulți mai în vârstă decât fătuca asta și am avut timp mai mult în viață). Totuși, totul are o limită în privința amatorismului în funcție! Este absolut revoltător ce faceți, băi inculților!
Că așa, vorba lui CTP, mai bine îl puneți pe Pleșu, oricât de cu Secu ar fi el.
…bine că la emag l-ați pus ”ambasador” pe Șora…”precizeaza Ingrid Mocanu pe o retea de socializare. (Paul D.).

Citeste in continuare

Exclusiv

Increngătura politică ascunsa a gunoaielor(VI)/Catastrofele ecologice din Prahova si legaturile acestei grupari de crima organizata cu CONPET SA Ploiesti si statia de tratare mecano-biologică a deșeurilor (TMB)

Publicat

pe

De

Prahova nu a dus niciodată lipsă de scandaluri cu miză financiară enormă. Pentru că întotdeauna din Prahova au fost oameni puternici implicați în deciziile luate de vârf și este aproape inutil să-i mai amintim pe cei care au fost la vedere.

Există actori care învârt banii cu lopata, care și-au subordonat o latură a activității economice, din județ și nu numai, care au știut să ungă toate rotițele ca nimeni să nu-i deranjeze. Evident, nu pot face asta fără acceptul șefilor politici, aflați într-o frăție directă sau bine unsă prin interpuși. Când vremurile o cer, interesele se pot întâlni sau pot fi bine sincronizate la un corn sau un pahar cu lapte.
Un asemenea domeniu îl reprezintă tot ce înseamnă colectarea, transportul, depozitarea/valorificarea gunoaielor în județ dar si eliminarea deşeurilor de foraj.

Încrengătura politică ascunsa a gunoaielor/Există o “mafie” a gunoiului? Cu siguranta – DA! (II)

Mafia gunoaielor in Prahova si institutiile implicate in protejarea lor (I)


In aceste episoade v-am dezvaluit infractiunile savarsite de directorul Diaconu Florin si structura clandestin-subterana, coordonata de acesta si de catre dispozitvele sale operational-relationale extinse, din mediile socio-politice interne judetene si national-regionale, cu extinse implicatii si efecte internationale, in planurile politicilor economice nationale, in relatiile internationale si in formulele aferente relatiilor bilaterale ale Romaniei, conditionand, influentand si implicand, prin presiuni asa-zise de aliniere la normele de legalitate, actiuni savarsite in actul de inspectie specializat, pe linie de control a sistemelor de protectie a sistemelor de mediu inconjurator.
Actiunile directorului Diaconu Florin au, la baza, in principal, scenarii de constrangere si santaj, prin impunerea adoptarii unor masuri si solutii, de catre agentii economici care fac obiectul actelor de control al inspectorilor APM Prahova si Garda de Mediu Prahova, fapte care exced nivelelor de acte penale, fiind savarsite prin incalcarea legislatiei penale in sectorul economic, dar si acte si fapte prev de disp Legii 51/1991 si ale caror efecte imediate, au fost resimtite la avansate dimensiuni diplomatice si care au avut si au, in continuare, consecinte deosebit de grave, in planurile reprezentate de promovarea intereselor nationale, in cadrul formulelor transantionale ale sistemelor de aliante multinationale, ale programelor UE si cele ale strategiilor si actiunilor mutale si comunitar-europene si transatlantice, pe linie de protectie a mediului.
Legaturi suspecte, cu reprezentantii conducerilor firmelor Pikanore SRL, cu sediul si punctul de lucru din satul Negoiesti, comuna Brazi, Judetul Prahova, str. Piatra Craiului, nr.13: fratii Alexandru si Cristian ALEXANDRU, propietari hotelului cu acelasi nume, achizitionat in sistem subteran, fara proceduri de fiscalizare si declaratii reale, in procesul de vanzare-cumparare, al carui fosti propietari (Constantin Vlad & Moise Adrian, cunoscuti drept Somerul si Narcis) au facut obiectul unor dosare penale in domeniul economic.


Legaturi: politistii si sefi din IPJ Pahova, DGIPI/SIPI (ex U.M 0962), ulterior DGA-Constantin Ispas, Saghel Emanuel, Adrian Radulescu, Vidrasc Claudiu Dragos, Simona Vidrasc, Ion Tudose zis „Pictorul”- administrator al societatii Prunus SRL, persoana care i-a oferit fostului sef SRI Prahova, Col Marin Constantin, disimulat, printr-un cvasi-imprumut si prin livrari succesive, sub forma unor transe, mai multe sume de bani, pentru achzitiile reprezentate de o casa in mun. Ploiesti si o vila pe raza comunei Cornu, Judetul Prahova, cu acordul si sub incuviintarea unei persoane cu inalt rang politic.
Complicitatea acoperirii unor pseudo servicii ecologice si de mediu, derulate si prin firma fratilor Alexandru si Cristian Alexandru, alaturi de administratorul Prunus, se inscrie pe linia legaturilor si faptelor suspecte ale directorului APM Prahova si corespund, intrutotul, unor scheme si scenarii de alocare si cheltuire a unor sume, in ianuarie 2020, pentru recentele vizite in SUA, ale echipei alaturi de care s-a deplasat, in interes personal, actualul director al agentiei, Florin Diaconu.
Similar, acesta acopera, santajeaza si impune solutii companiilor multinationale care s-au constituit in cartelui investitorilor strategici, in sectorul energetic al Romaniei, respectiv companiile Rompetrol, LukOil, OMV Petrom, diverse si diferite autoritati, entitati, firme si societati locale, nationale si, in special, internationale.
Cazuistica institutiilor abilitate (aflate in lucru spre finalizare) au confirmat in totalitate dezvaluirile noastre.
In articolul de luni, 17.02.2020, Incisiv de Prahova va devoala (cu probe) increngaturile acestei caracatite cu CONPET SA PLoiesti.

ANUNT-DE-PARTICIPARE (1)

Totusi nu putem sa mentionam ca ne bufneste „rasul-plansul” cand vedem disperarile unora sa compromita aceste dezvaluiri, ba atacand de pe un ziar ca un operator a pierdut licenta privind „incalcarea” L 349/2005, L 211/2011 și Le 196/2005 a fondului de mediu si/sau a hotărârii Consiliului Județean nr. 176/16.12.2019, ba atacand pe un SITE obscur un alt operator ce detine alta rampa.
De mentionat ca „operatorul pus la zid” si-a pierdut „licenta” si/sau a avut licenta „suspendata” la ordinul lui Diaconu Florin, directorul A.P.M. Prahova, cand acesta se afla in S.U.A, cand a dat ordin si a dictat ordinul si vom devoala cine l-a scris, director care se afla in S.U.A. pe „sponsorizari” ale membrilor acestei grupari (Recititi articolul „Increngătura politică ascunsa a gunoaielor(V)/Catastrofele ecologice din Prahova si legaturile acestei grupari de crima organizata”).
Acest „ordin” a fost anulat de „Prefectura”…
Adevarul il vom afla impreuna:
Vom afla in articolele viitoare contractele cu societatea care administrează TMB, Solid Waste Operation Prahova SRL (SWO) si de ce nu se respecta.
Adica din cauza operatorului…
Dar, aici vom reveni la CLANUL LOCAL:
1. Mihail Fâcă, fostul șef al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).
PSD-ist cu ștate vechi, Mihail Fâcă a fost deputat de Prahova în timpul guvernării Năstase și, ulterior, administrator public al județului. În 2009, când PDL și PSD guvernau împreună, filiala partidului l-a trimis pentru prima dată la conducerea ANPM. Apoi, PSD a reintrat în opoziție și Mihail Fâcă a redevenit county manager la Prahova până în mai 2012, când e numit, din nou, în fruntea ANPM, imediat după instalarea USL la putere. Fâcă a rămas în funcție până în noiembrie, moment în care guvernul Ponta a pus problema descentralizării instituției și trecerea structurilor sale teritoriale sub autoritatea consiliilor județene
2. Fiul secretarului de stat de la Mediu, medicul Andrei Fâcă este asociat în firma Tehnoinstrument din Ploiești, specializată în consultanță tehnică tot pe probleme de mediu. Printre marii clienți ai companiei se numără coloși industriali precum Lukoil (rafinăria Petrotel), Petrom (rafinăria Petrobrazi), combinatul Azomureș al magnatului Ioan Niculae, dar și mari fabrici de ciment (Lafarge, Holcim), termoncentrale din toată țara și inspectorate județene pentru protecția mediului.
3. Felix Prisacariu – Expert tehnic management deseuri la Green Waste Sollution SRL Bucureşti si fost director al Rampei Ecologice Vitalia de la Boldesti Scaieni este o piesă importanta în jocul de puzzle al mafiei gunoaielor din Prahova si din tara.
4. Silvia Constantinescu – director executiv adjunct al Direcţiei absorbţie fonduri europene din cadrul Consiliului Judetean Prahova, concubina expertului tehnic management Felix Prisacariu.
In aceste conditii, contractul de concesiune a operării stației de sortare a deșeurilor Boldești Scăieni și a stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, parafat între Consiliul Județean Prahova și SC SWO SRL (Solid Waste Operation) devine „suspect” si vom prezenta cum au fost eliminati alti participanti si motivele obscure din spate al acestor demersuri.
Stația de tratare mecano-biologică este parte a “Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” de care s-a ocupat personal chiar Silvia Constantinescu – director executiv adjunct al Direcţiei absorbţie fonduri europene din cadrul Consiliului Judetean Prahova.
Legea 349/2005, Legea 211/2011 și Legea 196/2005 a fondului de mediu impun ca deșeurile, înainte de eliminare, să treacă prin anumite forme de tratare, prin care cantitatea de deșeuri să fie diminuată înainte de a ajunge la rampă (la groapa de gunoi).
În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, autoritățile publice locale trebuie să suporte amenzi și penalități, inclusiv taxa pentru depozitarea definitivă a deșeurilor. Pentru ca legea să poată fi respectată, Consiliul Județean Prahova a construit și, în luna iulie a anului trecut, a pus în funcțiune stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor (TMB).
Dar, iata adevarul filmat si/sau pozat de noi si nu numai, in mai multe zile consecutive:

Gunoaiele sunt preluate (netratate) si incarcate pentru rampa…

Deseurile „tratate” ajunse la rampa…Golaneala pe fata…

Deseurile ce ajung la TMB de la operatorul pus la zid se incarca netratate si se duc la rampa, doar incasandu-se banii publici. Belea! Prisacariu, te simti bine? Tu si concubina ta? Ca doar erai si esti la TMB doar sa bei cafeaua, firma castigatoare cu sprijinul nemijlocit al concubinei…
Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Prahova, prin onor conducere si Garda de Mediu sunt direct implicate! Revenim cu episoade savuroase pentru institutiile statului roman. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Parteneri

Ultimile stiri locale

Exclusiv6 ore inainte

DENUNȚ penal împotriva numiților: ILIE-DAN BARNA, KLAUS-WERNER IOHANNIS, THEODOR PALEOLOGU, VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ SI MIRCEA DIACONU

Prahova nu a dus niciodată lipsă de scandaluri cu miză financiară enormă. Pentru că întotdeauna din Prahova au fost oameni...

ExclusivO zi inainte

„PNL a lăsat toți securiștii speciali cu pensii speciale și a votat o lege care nu se poate aplica iar cei care au pensii speciale și uriașe rămân cu ele pe spinarea fraierilor”

„Sunt atât de multe lucruri și mizerii care se întâmplă aceste zile, încât mi s-a părut frivol să scriu despre...

Exclusiv3 zile inainte

Increngătura politică ascunsa a gunoaielor(VI)/Catastrofele ecologice din Prahova si legaturile acestei grupari de crima organizata cu CONPET SA Ploiesti si statia de tratare mecano-biologică a deșeurilor (TMB)

Prahova nu a dus niciodată lipsă de scandaluri cu miză financiară enormă. Pentru că întotdeauna din Prahova au fost oameni...

Exclusiv4 zile inainte

Increngătura politică ascunsa a gunoaielor(V)/Catastrofele ecologice din Prahova si legaturile acestei grupari de crima organizata

Prahova nu a dus niciodată lipsă de scandaluri cu miză financiară enormă. Pentru că întotdeauna din Prahova au fost oameni...

Uncategorized5 zile inainte

Millstone Developments alege centrul Bucureștiului pentru 3 noi proiecte rezidențiale, cu o valoare de piață de peste 25 mil. €

   Millstone Developments anunță că plănuiește să dezvolte trei proiecte rezidențiale, în zona centrală a Bucureștiului. Valoarea de piață totală...

Exclusiv5 zile inainte

Ce avem noi aici? Un FOTOMODEL de „ȘORICIOAICĂ” avem… pentru că nu-i frumos să intri în mintea afumata de bautura…./PAMFLET

Marcel Ciolacu, astazi, dupa ce CCR a statuat ca nu exista conflict de natura constitutionala intre Parlament si Guvern in...

Exclusiv6 zile inainte

Viitorul își schimbă forma: exprimă-ți personalitatea cu Galaxy Z Flip

Primul display pliabil de sticlă produs de Samsung, care oferă experiență mobilă nouă și unică Samsung Electronics Co., Ltd. a...

Exclusiv6 zile inainte

Samsung Galaxy S20: smartphone-ul care schimbă felul în care vedem lumea

Samsung Galaxy S20 este prima gamă completă de smartphone-uri 5G de la Samsung, care include tehnologia 5G și specificații ale...

Exclusiv6 zile inainte

Pericol public! Uneltele procurorului Negulescu Mircea: „Sobolanul”/jurist in primaria Ploiesti si „Soricioaica” se fabrică la Ploiesti/PAMFLET

Ne-am prins de la ce puțea in primarie si intr-o institutie subordonata primarului De când s-a „scapat pe el” primarul...

ExclusivO săptămână inainte

Increngătura politică ascunsa a gunoaielor(III)/Catastrofele ecologice din Prahova

Catastrofele ecologice din Prahova sub protectia conferita de conducerile A.P.M. Prahova si Garda de Mediu Prahova (Preluare Incisiv National –...

ExclusivO săptămână inainte

Propaganda evident că vă minte/Pensiile speciale ale Securității vin direct de la bugetul de stat

Daaa, pensiile speciale ale Securității vin din cer. Pică cu ele, așa. Propaganda evident că vă minte. Pensiile speciale ale...

ExclusivO săptămână inainte

Tupeu? Nesimtire?Sau… SCHIZOFRENIE POLITICA? – Ziarul Incisiv de Prahova

După ce a anunţat că nu va mai candida pentru un nou mandat fiind prea „bun” pentru urbea noastra, primarul...

ExclusivO săptămână inainte

Fără “răutăcisme”, despre Adrian Dobre

Hahaha! Solutia ,,Marian Munteanu” aparuta dupa ce candidatul Ludovic Orban la Primaria Capitalei ,,a murit” în 2016 (cunoscatorii stiu de...

Exclusiv2 săptămâni inainte

O noua tampanie a administratiei „Dobre”(II)/”Ce ați făcut, m-ați dat la ziar”?

Precizam intr-un articol de azi ca, directoarea economică a Primăriei Ploiesti – Nicoleta Craciunoiu, vrea să nu se mai acorde...

Exclusiv2 săptămâni inainte

Ultima ședință de Guvern a lui Orban (și legalizarea ieri, de urgentă, a furtului a 300 de milioane de Euro de la buget în contra justiției și ICCJ) relevă MISIUNEA Guvernului Orban

In mod evident acțiunile de tăiere a pensiilor judecătorilor, coroborate cu Ordonanța de Urgență de ieri prin care Orban scutește...

Exclusiv2 săptămâni inainte

Zgonea nu a înțeles vreodată că ,,Securistu’ te ajută și apoi te execută”

Prahova nu a dus niciodată lipsă de scandaluri cu miză financiară enormă. Pentru că întotdeauna din Prahova au fost oameni...

Știrile Săptămânii